master the conflict

van bemiddeling tot akkoord:
wij helpen je de impasse te doorbreken

Zie je geen uitweg meer in een zakelijk conflict? Is er geen dialoog meer mogelijk en lijkt een procedure voor de rechtbank de enige oplossing?

Het kan ook anders.

Bemiddeling kan de impasse doorbreken

Bemiddeling is een alternatief voor de rechtbank. In plaats van te (blijven) procederen voor de rechtbank, vragen de partijen aan een bemiddelaar, al dan niet op aangeven van een rechter, om de zoektocht naar een oplossing te vergemakkelijken en te begeleiden.

Werk je samen met een erkend bemiddelaar, dan kan het bereikte akkoord dezelfde verbindende kracht krijgen als een rechterlijke uitspraak.

master the gap®

Als onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar kan master the gap® :

 • de communicatie tussen partijen terug op gang trekken,

 • negatieve emoties helpen overstijgen,

 • het bemiddelingstraject en de gesprekken structureren en

 • de onderhandeling naar een passende oplossing begeleiden met het oog op een duurzaam resultaat.

master the gap® richt zich qua bemiddeling voornamelijk op zakelijke geschillen met betrekking tot:

 • intellectuele eigendom (auteursrecht en merkenrecht)

 • mediarecht en entertainment

 • de audiovisuele sector

 • reclame

 • algemeen verbintenissenrecht in de creatieve en mediasector.

Ellen Onkelinx is bemiddelaar in burgerlijke- en handelsgeschillen sinds 2015. Ze volgde een opleiding tot bemiddelaar bij bMediation en Harvard University (Program on Negotiation) en is erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen door de Federale Bemiddelingscommissie.

ons aanbod

Bemiddelen in zakelijke conflicten

Optreden als bemiddelaar in zakelijke conflicten

Dit kan zijn n.a.v.:

 • problemen bij de uitvoering van een overeenkomst  

 • een ander zakelijk geschil (vb. iemand gebruikt je auteursrechtelijk beschermd werk/merk zonder toestemming).

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Geografisch: binnen- en buitenland

Bemiddelen in onderhandelingen

Als neutrale derde begeleiden van en bemiddelen in onderhandelingen tussen verschillende partijen

Dit kan zijn n.a.v.:

 • Sectoronderhandelingen

 • Onderhandelingen van een nieuwe wet (vb. de minister vraagt de sector om met een gedragen voorstel van wet te komen maar de belangen in de sector liggen ver uit elkaar)

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Geografisch: binnen- en buitenland

waarom kiezen voor bemiddeling?

De voordelen van bemiddeling zijn:

Vertrouwelijk:

 • Alle documenten en gesprekken die in de loop van een bemiddeling gedeeld worden, blijven vertrouwelijk.

Flexibele en gedragen oplossingen

 • De waaier aan oplossingen is veel ruimer dan in een gerechtelijke procedure. Een rechter beslist, binnen de grenzen van de dagvaarding, wie gelijk heeft en wie niet. In een bemiddeling hebben de partijen de oplossing volledig zelf in de hand en is er meer ruimte voor creativiteit.

 • De partijen bepalen zelf het tempo en behouden controle over de kosten.

 • Doordat de partijen zelf een passende oplossing onderhandelen, wordt het resultaat gedragen door beide kanten en daardoor bijna altijd vrijwillig uitgevoerd.

Onafhankelijke, neutrale, onpartijdige bemiddelaar

 • De bemiddelaar heeft geen inspraak bij een mogelijke oplossing en werkt niet sturend op de inhoud, enkel op het traject.

 • De bemiddelaar heeft geen voorkeur/belang voor een welbepaalde partij/oplossing.

Commitment van de partijen

 • De partijen werken vrijwillig en constructief mee aan een bemiddeling.

 • De bemiddelaar en de partijen kunnen op elk ogenblik beslissen om de bemiddeling stop te zetten.

80 % van de bemiddelingen leiden tot een akkoord.

Bij een bemiddeling kan je je nog steeds laten bijstaan door een advocaat die je adviseert over je juridisch dossier en de juridische impact van een mogelijke oplossing.

Interesse?
Contacteer ons vrijblijvend voor een voorstel op maat.

Contacteer ons