master your interests

van overtuiging tot beïnvloeding:
behartig je belangen op een succesvolle manier

Worden je activiteiten gehinderd door bestaande wetgeving of zit er een wetgeving in de pipeline die een negatieve invloed kan hebben op je werking? Wil je een actiepunt opgenomen zien in een beleidsstrategie? Wil je (meer) invloed uitoefenen op besluitvorming, beleidsmakers of (interne & externe) decision makers?

Versterk je impact op anderen

 • Hoe stel je een overtuigende position paper op?

 • Welke lobbystrategie werkt het beste en hoe ga je stap voor stap te werk?

 • Hoe blijf je geïnformeerd over (wetgevende en andere) initiatieven die een invloed kunnen hebben op je werking?

 • Wat is het belang van je netwerk?

 • Wanneer schakel je de pers in?

master the gap®

master the gap® toont hoe je je belangen het beste kan behartigen en hoe je anderen op efficiënte en tegelijk respectvolle manier kan overtuigen en beïnvloeden.

We geven bedrijfsinterne trainingen, adviseren en begeleiden je bij een concrete lobbyactiviteiten of lobbyen, indien gewenst, zelf.

ons aanbod

Training

Bedrijfsinterne training lobbyen en beïnvloedingstechnieken

Voordeel:

 • op maat van je bedrijf, wensen en mensen

 • interactief, kan op basis van een eigen casus

 • flexibel qua locatie, tijdstip, taal

 • bewerkstelligt samenwerking binnen teams

 • kostenefficiënt

Op basis van:

 • uiteenzettingen

 • praktische oefeningen

 • voorbeelden & illustraties

 • interactie tussen de deelnemers

 • concrete do’s & don’ts

 • Q & A

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Geografisch:  binnen- en buitenland

Consultancy

Strategisch voorbereiden en begeleiden van je concrete lobbyactiviteiten

In functie van de concrete noden van de klant:

 • bespreken probleemstelling & doel

 • bepalen strategie & plan van aanpak

 • overtuigen intern en extern

 • begeleiden van uw lobbyactiviteiten

 • analyseren van behaalde resultaten

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Geografisch:  binnen- en buitenland

Lobbyen

Je belangen behartigen en lobbyen ten aanzien van derden

In functie van de concrete noden van de klant:

 • bespreken probleemstelling & doel

 • bepalen strategie & plan van aanpak

 • overtuigen intern en extern

 • lobbyen, terugkoppelen & aftoetsen

 • analyseren van behaalde resultaten

Talen: Nederlands, Engels, Frans

Geografisch:  binnen- en buitenland

onderhandeling & bemiddeling

Daarnaast houdt master the gap® zich ook nog bezig met:

Interesse?
Contacteer ons vrijblijvend voor een voorstel op maat.

Contacteer ons