Legal notice

Welkom op de website van master the gap (www.masterthegap.eu) (hierna de “Website”).

master the gap is een geregistreerd Europees merk (registratie EUIPO nr. 016933061) en is eigendom van duke26 BVBA met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Hertogenweg 16, België (BE 0536 407 030). Deze Website is eveneens eigendom van en wordt beheerd door duke26 BVBA.

Door de Website te gebruiken aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden, privacy beleid & cookiebeleid.

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

De inhoud van deze Website dient voor louter informatieve doeleinden en kan op geen enkele wijze als juridisch of ander advies worden opgevat. Wij doen ons uiterste om de inhoud van de Website nauwkeurig en correct te houden. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat de inhoud van de Website soms onvolledig is of niet de laatste stand van zaken weergeeft. Wij geven dan ook geen garanties omtrent de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de Website en aanvaarden geen aansprakelijkheid, noch verantwoordelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die te vinden is op deze Website.

De Website kan links voorzien naar websites die beheerd worden door derde partijen. Deze links zijn louter informatief en dienen op eigen risico te worden gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking of inhoud van deze websites. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking of inhoud van websites die naar onze Website linken of verwijzen.

De inhoud van de Website kan steeds zonder enige kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud op deze Website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan duke26 BVBA of andere rechthebbenden van wie duke26 BVBA de toestemming heeft verkregen om deze te kunnen gebruiken.

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze Website is enkel toegelaten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is toegestaan om naar de Website te linken en/of verwijzen, voor zover dit voor niet-commerciële doeleinden en op eerlijke en niet misleidende wijze gebeurt. In voorkomend geval moet deze link en/of verwijzing steeds gepaard gaan met de naamsvermelding van “master the gap” en een link /verwijzing naar de Website.

Voor elk ander gebruik dient de uitdrukkelijke toestemming verkregen te worden van duke26 BVBA.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Door deze Website te gebruiken aanvaardt u dat de inhoud van de Website, de gebruiksvoorwaarden, het cookie- en privacy beleid onderworpen zijn aan Belgisch recht.

Elk mogelijk geschil omtrent de Website, de gebruiksvoorwaarden, het cookie- en/of privacy beleid dat niet in der minne kan worden geregeld, zal in eerste instantie worden getracht via bemiddeling opgelost te worden.

Indien blijkt dat er geen vergelijk kan worden gevonden via bemiddeling, dan valt het geschil onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel (België).

Privacy beleid

Bij het bezoek van de Website worden geen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van de persoonsgegevens die door de hieronder vermeldde cookies worden verwerkt en de informatie die u ons vrijwillig bezorgt door ons te contacteren via de contactgegevens op onze contactpagina.

Alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens.

De persoonsgegevens die u ons vrijwillig bezorgt zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt. Wanneer u contact met ons opneemt kunnen uw gegevens worden bijgehouden en verwerkt om u te kunnen contacteren. Alle persoonsgegevens en andere informatie vervat in elektronische communicatie gericht aan ons, zullen met zorg en discretie worden behandeld en kunnen gearchiveerd worden voor interne doeleinden en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

Wij zullen persoonsgegevens nooit actief aan derden doorgeven of meedelen tenzij wij hiertoe uw toestemming hebben verkregen of het nodig is om aan uw eigen verzoeken tegemoet te komen. Sommige diensten vereisen evenwel de betrokkenheid van derden, zoals vb. de cookies gebruikt door Google Analytics (zie hieronder). Wij selecteren deze derden zorgvuldig en nemen alle wettelijke vereiste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

U heeft o.m. het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te raadplegen en ons, in voorkomend geval, te verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U heeft eveneens het recht om een overzicht te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt voormelde rechten uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te richten, hetzij per e-mail of per post, via de contactgegevens vermeld op onze contactpagina. Hierbij kan extra identificatie of informatie gevraagd worden ter legitimatie.

De persoonsgegevens worden alleen bewaard voor zo lang als nodig voor het specifieke doel of doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij kunnen echter verplicht zijn om bepaalde gegevens voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien een langere periode wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy, dan kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit (vroegere Privacy Commissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Cookiebeleid

Onze Website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren, andere worden gebruikt voor analysedoeleinden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekst- en cijferbestanden die op uw computer of op een ander toestel met internettoegang (smartphone, tablet, ….) worden bewaard wanneer u een website bezoekt. Het cookiebestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser en voorkeuren te herkennen gedurende uw bezoek aan een website.

Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen en om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website.

Welke soort cookies gebruiken we?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Voor een compleet overzicht kan je websites zoals https://www.allaboutcookies.org raadplegen.

Onze Website maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies:

Deze cookies zorgen ervoor dat u op een goede manier door onze Website kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken. Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze website en maken het aangenamer voor de bezoeker. Het zijn bijvoorbeeld cookies die ergens uw voorkeur onthouden (zoals bijvoorbeeld een taalinstelling).

Onze website maakt gebruik van “cookieconsent_status” en "updated_consent_status" cookie van zodra je onze cookie & privacy policy en gebruiksvoorwaarden aanvaard hebt. Deze cookie heeft een duurtijd van 365 dagen.

Performantie cookies:

Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze website zoals het aantal bezoekers, welke webpagina’s het populairste zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze website verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren.

Onze Website gebruikt cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken te genereren. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en die zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op : https://www.google.com/intl/nl.... De geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens blijven binnen Google Analytics bewaard.

U kunt voorkomen dat Google Analytics-cookies worden opgeslagen door de nodige aanpassingen te doen in uw browser (zie hieronder). Let op, U zal dan wellicht niet in staat zijn om volledig gebruik te maken van alle functies van de Website. U kunt u ook afmelden (opt-out) voor Google Analytics door het downloaden en installeren van de browser plug-in, beschikbaar op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage....

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies van Google Analytics.

  • _ga (bewaartermijn: 2 jaar)
  • _gid (bewaartermijn 24 uur)
  • _gat (bewaartermijn: 1 minuut)

Social Media cookies

Deze cookies maken de functionaliteiten van sociale media websites zoals Facebook en LinkedIn op websites mogelijk. Zo kan de blog op onze Website door middel van buttons gedeeld worden via sociale media. Dit kan het voor deze sociale media mogelijk maken om cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen we naar de cookie en privacy verklaringen van deze partijen.

Beheer cookies

U kan het gebruik van cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt. U kan op elk moment via de instellingen van uw browser de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat uitschakelen of verwijderen. Indien u dit verkiest, kun u onze cookies ook weigeren via de privacy instellingen van uw browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Onderstaande links kunnen u hierbij helpen:

Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan u vinden op https://www.allaboutcookies.org/manage....

Opgelet, het weigeren, verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze Website niet meer naar behoren functioneert.

Wij kunnen onze gebruiksvoorwaarden, cookie- en/of privacy beleid zonder enige kennisgeving aanpassen. Indien wij dit doen zullen wij de bijgewerkte versie op onze Website publiceren, controleer daarom regelmatig onze website. Wijzigingen worden van kracht zodra wij de bijgewerkte versie hebben gepubliceerd, maar indien wettelijk verplicht om dit te doen, kunnen wij extra maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen en wij kunnen u verzoeken om akkoord te gaan met deze wijzigingen.

Voor meer informatie over of vragen bij deze gebruiksvoorwaarden, het cookie- en/of privacy beleid met betrekking tot onze Website, kan u steeds contact opnemen met ons via onze contactpagina.